Español
Català
English

Política de privacitat

Et donem la benvinguda a la Política de Privacitat del web d’Invivo Partners S.G.E.I.C. S.A. (en endavant, «INVIVO PARTNERS»), en la qual s’informa sobre el tractament de dades personals que realitzem, d’acord amb les premisses establertes per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

Si vols conèixer la informació relativa al tractament de les teves dades, consulta els apartats següents:

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

Identitat: Invivo Partners S.G.E.I.C. S.A.
CIF: A67349803
Adreça postal: Passeig de Gràcia, 54 – P.2 D, Barcelona (08007)
Correu electrònic: info@invivo.partners

 

2. EN QUIN MOMENT RECOLLIM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

El web d’INVIVO PARTNERS és un web de caràcter informatiu que recull dades personals en els moments següents:

  • Mitjançant el correu electrònic i/o telèfon de contacte: tenim disponible al nostre web un correu electrònic i un número de telèfon perquè pugueu contactar amb nosaltres per demanar informació dels nostres serveis o realitzar consultes.
  • Mitjançant galetes: el nostre web instal·la galetes que recullen informació sobre la navegació. Us recomanem que llegiu la política de galetes per obtenir la informació completa al respecte.

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Quan ens contacteu per correu electrònic i/o telèfon utilitzarem les vostres dades personals per analitzar la vostra consulta, contactar-vos per donar-vos resposta i/o enviar-vos la informació que ens hagueu sol·licitat.

4. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Tractarem les vostres dades personals durant el temps que triguem en respondre a la vostra consulta, i després es guardaran durant el temps necessari per a la defensa davant de possibles reclamacions, requeriments i per complir amb les obligacions legals que puguin haver-se generat; estaran sempre degudament bloquejades.

5. I SI LES DADES SÓN D’UN MENOR D’EDAT?

El web s’adreça a persones majors d’edat que s’interessin pels nostres serveis. Per tant, no està previst que els menors contactin ni contractin amb nosaltres a través del web. En qualsevol cas, si sou pares, mares o representants legals i considereu que els vostres fills o tutelats ens han remès dades personals us preguem que contacteu amb nosaltres enviant-nos un correu a info@invivo.partners

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Quan ens contacteu, mitjançant qualsevol dels mitjans disponibles, ens esteu donant el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals en el marc de la consulta que ens envieu.

7. A QUINS DESTINATARIS ES PODEN COMUNICAR LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals seran tractades pel nostre equip a les nostres instal·lacions, sempre subjectes a les normes de protecció de dades que resultin d’aplicació, i no està previst comunicar-les a tercers.

En el supòsit que hi hagi un requeriment, citació o ordre judicial, o una sol·licitud oficial similar comunicarem les vostres dades a aquestes entitats i/o autoritats el requeriment, citació, sol·licitud o ordre de les quals haguem d’atendre.

8. QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU DADES PERSONALS?

Si tractem les vostres dades heu de saber que els vostres drets són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar si des d’INVIVO PARTNERS estem tractant les vostres dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, INVIVO PARTNERS només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, us facilitarem el trasllat de les vostres dades al nou responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió només basada en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Per exercir els vostres drets heu de contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@invivo.partners o per escrit a l’adreça postal que consta en aquest document. Per a més informació, a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html teniu disponibles formularis i indicacions específiques sobre l’exercici de drets.

A INVIVO PARTNERS tractem dades basant-nos en el consentiment i heu de saber que teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament realitzat prèviament a la retirada.

Sempre que ho necessiteu podreu presentar una reclamació davant l’AEPD https://www.aepd.es/

Recordeu que sou el responsable de les dades que ens faciliteu, per això, les dades han de ser verídiques, exactes i les heu de mantenir actualitzades.

9. MODIFICACIONS

Només utilitzarem les vostres dades personals segons el que estableix aquest document que està en vigor en el moment en què obtenim la vostra informació. En cas que INVIVO PARTNERS dugui a terme una modificació en el tractament de les vostres dades sereu informats oportunament.

Data d’actualització: 14 d’abril de 2020

TOP