nLife Therapeutics

nLife Therapeutics és una empresa biotecnològica líder en el descobriment i el desenvolupament d’oligonucleòtics com a agents terapèutics per als desordres del sistema nerviós central en què les necessitats mèdiques no ateses no estan contemplades pels tractaments tradicionals. – Inactiva